Kris Peeters op bezoek

Op vrijdag 23 okober 2015 ondertekent Kris Peeters samen met de sociale partners een convenant inzake arbeidsveiligheid in de land- en tuinbouwsector.

Het convenant werd ondertekend in de kantine van VGT.

VGT gaat investeren in Zeeuws-Vlaanderen

VGT Zeeuws-Vlaanderen gaat investeren in Westdorpe.

In totaal zal VGT Zeeuws-Vlaanderen 30 ha paprika’s gaan kweken in de autrichepolder.

In april 2014 begint de bouw van de 1ste fase en in december 2014 komen de eerste planten erin.

VGT Zeeuws-Vlaanderen gaat gebruik maken van de restwarmte en rest CO2 van de kunstmestfabrikant Yara.

 

VGT blijft investeren

VGT blijft verder investeren in innovatie, duurzaamheid en de nieuwste milieu-vriendelijke technieken.

In 2011 installeert VGT zonnepanelen op de verschillende bedrijfsloodsen. Dit voor een totaal vermogen van 230 KWp opgewekt door 1.100 zonnepanelen.

Agrafiekprijs

Op 4 december 2007 overhandigde Vlaams minister-president Kris Peeters de Agrafiekprijs aan het bedrijf Verenigde Groentetuinders. De uitreiking gebeurde op het landbouwsalon Agribex in de Expohallen te Brussel.

Voor 2007 koos de agrafiekjury voor het thema innoverend ondernemen. De prijs wordt toegekend aan het meest ondernemende en innoverende tuinbouwbedrijf in België. Dit op het vlak van mechanisatie, energiegebruik, management, afzet, productie en het ontdekken en focussen op nichemarkten.

Studiedag Vlaamse Overheid

In 2005 organiseerde de Vlaamse Overheid een studiedag “duurzaam ondernemen in de glastuinbouw” op het bedrijf.