Missie en visie

Verenigde Groentetuinders wil duurzaam, maatschappelijk verantwoord en toekomstgericht glastuinbouw uitoefenen