Kris Peeters op bezoek

Op vrijdag 23 okober 2015 ondertekent Kris Peeters samen met de sociale partners een convenant inzake arbeidsveiligheid in de land- en tuinbouwsector.

Het convenant werd ondertekend in de kantine van VGT.

VGT gaat investeren in Zeeuws-Vlaanderen

VGT blijft investeren

VGT blijft verder investeren in innovatie, duurzaamheid en de nieuwste milieu-vriendelijke technieken.

In 2011 installeert VGT zonnepanelen op de verschillende bedrijfsloodsen. Dit voor een totaal vermogen van 230 KWp opgewekt door 1.100 zonnepanelen.

Agrafiekprijs

Studiedag Vlaamse Overheid

In 2005 organiseerde de Vlaamse Overheid een studiedag “duurzaam ondernemen in de glastuinbouw” op het bedrijf.