Kris Peeters op bezoek

Op vrijdag 23 okober 2015 ondertekent Kris Peeters samen met de sociale partners een convenant inzake arbeidsveiligheid in de land- en tuinbouwsector.

Het convenant werd ondertekend in de kantine van VGT.